برای افزایش سطح فروش از دو شیوه اصلی استفاده می شود که عبارت است از: افزایش تعداد مشتریان، و افزایش میزان هزینه صرف شده از سوی مشتری در هر تعامل. فعالیت های پیشرد فروش می توانند بر دو شیوه ی فوق تاثیر بگذارند و برای جذب مشتریان جدید یا حفظ مشتریان وفادار به کسب و کار، یاری گر سازمان باشند. از آن جایی که رقبا همواره در صدد جذب مشتریان شما و افزودن بر تعداد مشتریان خود هستند، نقش فعالیت های پیشبرد فروش پر رنگ تر خواهد بود. از این رو، رقابت بر سر جذب مشتریان جدید در تمامی صنایع به نزاعی خصمانه مبدل شده است. همه می دانیم که هزینه جذب مشتریان جدید چند برابر هزینه ی حفظ مشتریان فعلی است. فعالیت های پیشبرد فروش به شما فرصت می دهند تا با مشتریان فعلی خود در تماس باشید و با ارائه انواع هدایای تبلیغاتی، آن ها را به ادامه خرید از شرکت خود ترغیب کنید. به علاوه، این فعالیت ها، انگیزه مشتریان را برای خرید از برند شما حفظ می نمایند.

فعالیت های پیشبرد فروش عبارت اند از: تمامی برنامه هایی که به هر شکل با فراهم ساختن عامل تحریک کننده و مشوق، مشتریان را برای خرید بیشتر ترغیب می کنند. این فعالیت ها برای جذب مشتریان بالقوه، افزایش حجم و تکرار خرید فعلی، افزایش تعداد سفارش های مجدد آن ها تاثیر گذارند.

در گذشته شرکت های خدماتی به ندرت از فعالیت های پیشبرد فروش استفاده می کردند و این برنامه ها عمدتا برای فروش بیشتر محصولات مورد استفاده قرار می گرفت. اما امروزه با توجه به گستردگی رقابت، شرکت های خدماتی به تدریج در می یابند که مزایای فعالیت های پیشبرد فروش می تواند تاثیر به سزایی در کسب و کار آن ها داشته باشد. بیشتر شرکت های خدماتی عمدتا بر تعداد مراجعه ی مشتریان اتکا دارند، هم چنین تشویق کردن مشتریان وفادار رویکردی منطقی برای حفظ و نگهداری این کسب و کارها است.

بیشتر بخوانید:  چرا پاور بانک تبلیغاتی جزو تاثیر گذارترین هدایای تبلیغاتی است؟

بیشتر بخوانید: با هدایای تبلیغاتی مدرن از رقبا جلو بزنید

یکی از گام های اساسی در توسعه برنامه های پیشبرد فروش عبارت است از طراحی و توسعه ی تاکتیک های مناسب برای دست یابی به هدف ها.

باید توجه داشته باشید که رابطه تنگاتنگی میان طراحی تاکتیک های اجرایی پیشبرد فروش با هدف های تعیین شده شما وجود دارد. برای تحقق هدف های مطلوب باید تاکتیک ها بر پایه ی هدف ها تنظیم شوند و برنامه های خاصی را که برای دست یابی به آن ها مورد نیازند به صورت سیاست های اجرایی در آورند. به طور کلی می توان گفت برخی از هدف ها از طریق تاکتیک های مشخص پیشبرد فروش، محقق می شوند. برای روشن شدن مطلب، برخی از نمونه ی تاکتیک های منطبق با هدف ها برای اجرای موفق فعالیت های پیشبرد فروش در ذیل آمده است:

اگر هدف شما افزایش حجم فروش است برای رسیدن به اهداف تان می توانید برای سفارش هایی که از حجم بالایی برخودارند مشوق ها و هدایای تبلیغاتی ارائه کنید؛ این تاکتیک باعث می شود مشتریان برای خرید بیشتر و دست یابی به گیفت تبلیغاتی ترغیب شوند.

زمانی که هدف تان کاهش موجودی زائد و پر هزینه انبار است بهتر است این کالاها را در ازای خرید کالاهای دیگر به عنوان هدایای تبلیغاتی اهدا کنید. در این صورت هم هزینه انبار و کالاهای زائد را کاهش داده اید و هم مشتریان را برای خرید کالاهای دیگر ترغیب کرده اید.

پاداش دهی و حفظ مشتریان فعلی کم هزینه تر از جذب مشتریان جدید است. اگر هدف شما حفظ مشتریان فعلی است با ارسال نامه های قدردانی، ارائه گیفت های تبلیغاتی، اجرای برنامه ی تقدیر از مشتریان و یا ارائه گزینه ای جذاب در ازای دریافت سارش بعدی می توانید به هدف خود دست یابید.

بیشتر بخوانید:  جذاب‌ترین پیشنهادات هدیه رسمی برای خانم ها